Skip to main content

Utbildning för yrkesverksamma i Skåne hösten 2022

Dag 1 - måndagen den 29 augusti
- Digital introduktion till kursen och Thinkific via Zoom på ca 1 timme.
Resten av dagen tematiska studier på den digitala plattformen Thinkific
• Modul 1 Introduktion till FreeZone Sweden och Fria zoner
• Modul 2 Den fria zonen och ledarskap
• Modul 3 Bemötande utifrån lösningsfokuserade samtal
Egenstudier i metodböckerna kopplat till temana.

Dag 2 - tisdagen den 30 augusti
- Tematiska studier på den digitala plattformen Thinkific
• Modul 4 Hedersrelaterat våld och förtryck
• Modul 5 Identifiera och agera
• Modul 6 Nya zoner, för barn och unga med erfarenhet av migration och flykt
Egenstudier i metodböckerna kopplat till temana.

Dag 3 - fredagen den 2 september
- Tematiska studier på den digitala plattformen Thinkific
• Modul 7 Rättigheter
• Modul 8 Normer
• Modul 9 Psykisk hälsa
• Modul 10 Vägen framåt

Egenstudier i metodböckerna kopplat till temana.

Dag 4 - onsdagen den 7 september
Fysisk utbildningsdag i Lund
9-12 fokus på frågor och fall kopplade till hedersrelaterat våld och förtryck.
Utbildare: Hanna Cinthio .

13-16 Forumspel och rättigheter.
Utbildare: Linn Ehde

Dag 5 - torsdagen den 8 september
9-16 fokus på samtalsmetodik och interaktiva övningar från metodmaterialen.
Utbildare: Johanna Salama

Samtliga moment är obligatoriska

Anmälan gör till: info@freezone.se

Tipsa en kollega!