Skip to main content

Vi söker dig som har arbetat med frågor kring hedersrelaterad problematik direkt med vår unga målgrupp (11–25 år) och/eller gentemot yrkesverksamma. I rollen som sakkunnig i HRV-frågor ansvarar du för

 

  • utbildning om HRV på våra interna utbildningar samt externt för olika yrkesgrupper.
  • processhandledning för skolverksamheter utifrån våra vägledningar för högstadiet, gymnasiet och folkhögskola.
  • Spridning/ marknadsföring av våra vägledningar.
  • omvärldsbevakning i HRV-frågor.
  • deltagande i relevanta forum och nätverk.

Som samordnare för Fria zoner ansvarar du för

  • Spridning/ marknadsföring av metoden Fria zoner regionalt (och nationellt).
  • rekrytering av yrkesverksamma och chefer till utbildning regionalt (och nationellt).
  • administrering av utbildningar, från rekrytering till utvärdering.
  • löpande kontakt med zonledare, chefer och arbetsplatser.
  • erfarenhetsutbyte med zonledare.

Du är bekväm med att handleda yrkesverksamma och har förståelse för problematikens komplexitet, har kunskap om både teoretiska och praktiska aspekter av den och arbetar utifrån ett intersektionellt förhållningssätt. Du är van att formulera dig i skrift, är trygg i att prata inför andra och har en god pedagogisk förmåga.

 

Du har ett salutogent och lösningsfokuserat förhållningssätt med en god förmåga att leda dig själv. Du arbetar självständigt med frihet under ansvar, samtidigt som du värnar ett gott teamarbete.

Läs mer om tjänsten här:  https://www.linkedin.com/jobs/view/3440552934

Tipsa en kollega!