Skip to main content

Vi behöver dig som är utbildad zonledare!
För vår utvärdering av Fria Zoner 2023!

Nästa år firar FreeZone Sweden10 års jubileum, wihoo, och med det känns det extra roligt att vi äntligen kommer utvärdera metoden Fria Zoner.

Med stöd av Länsstyrelsen Skåne kommer vi under 2023 i samarbete med Sensemaker göra en utvärdering av Fria zoner.

Vi vill ta del av Fria Zoners påverkan och resultat, genom att samla in era och ungdomarnas svar och berättelser som analyseras och redovisas med hjälp av Sensemaker.

Vi behöver ca 30 aktiva zonledare och 50 ungdomar.

Er insats:
Ta del av en kort digital informationsworkshop om hur ni och de unga använder Sensemaker.
Ge ca 30 min sammanlagt på en termin, dvs 3×10 min (uppstart, avslut och uppföljning) för att fylla i Sensemaker + 15 min information till deltagarna om användandet och syftet.

Ni får:
Ta del av den positiva förändring och värdeförflyttning som ni, genom ert arbete, bidrar med. En värdefull motivationsfaktor.

Påverka metodens framtidsutveckling utifrån framkomna resultat.

Bidra med uppskalning av metoden så att fler unga som lever i en hederskontext nås av Fria Zoner och därmed blir stärkta och hjälpta.

Kontakta vår grundare Johanna Salama för att bidra till utväderingen-
johanna@freezone.se

Tipsa en kollega!